INDIVIDUÁLNY KURZ ANGLIČTINY- PREČO JE VÝHODNEJŠÍ AKO SKUPINOVÝ KURZ?

kurzy angličtiny pre firmy Bratislava
KURZY ANGLIČTINY PRE FIRMY – 6 DÔVODOV PREČO INVESTOVAŤ DO TOHTO FIREMNÉHO BENEFITU
marec 17, 2023
Pohovor v anglictine - tipy na pripravu
AKO SA PRIPRAVIŤ NA POHOVOR V ANGLIČTINE?
marec 30, 2023

Angličtina je jedným z najdôležitejších jazykov moderného sveta a lekcie angličtiny vám dokážu pomôcť v rôznych oblastiach života a osobného rozvoja. Ak hľadáte možnosti ako sa zdokonaliť v angličtine, existuje mnoho rôznych kurzov a metód, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť váš cieľ. Skupinové kurzy angličtiny sú jednou z možností, ale čoraz viac ľudí si vyberá individuálne kurzy angličtiny. Prečo je to tak?


INDIVIDUÁLNY KURZ ANGLIČTINY- HLAVNÉ VÝHODY:


1)Prispôsobenie kurzu vašim potrebám a cieľom

Lektor má čas len pre vás a môže sa tak zamerať na vaše špecifické potreby a ciele. To znamená, že sa môžete učiť presne to, čo potrebujete a v presne takom tempe, aký vám vyhovuje.


2) Bez ústupkov voči skupine

Individuálny kurz angličtiny nevytvára žiadny tlak na dosiahnutie skupinových akademických cieľov pred úplným pochopením podstaty toho, čo sa študenti učia. Môžete si tak skutočne užiť proces učenia, pýtať sa otázky, ktoré vám nie sú jasné a pochopiť podstatu vysvetľovaného pravidla. Taktiež sa tu študent nemôže spoliehať na svojich kolegov z kurzu, kopírovať ich a spoliehať sa na nápady iných. Toto výrazne zvyšuje osobnú zodpovednosť študenta za učenie sa, núti ho brať prácu v kurze vážne a plne ovládať študijné materiály.


3) Zvýšená motivácia a sebadôvera

Individuálny kurz angličtiny pomáha pochopiť vlastné silné a slabé jazykové stránky. Študent podáva lepší výkon ako v skupine, v ktorej sa vie často stratiť. Počas individuálneho kurzu sa študent a lektor môžu sústrediť na nápravu slabých stránok, čo v konečnom dôsledku dokáže zdvihnúť sebadôveru vo svoju schopnosť komunikácie v angličtine.


4) Maximálne využitie času

Lektor má pri individuálnej výučbe vyhradený čas na daného študenta a môže sa tak sústrediť len na neho. To mu umožní učiť sa jazyk rýchlejšie a efektívnejšie.


5) Bez strachu zo zlyhania

Pri skupinovej výučbe sa niektorí študenti boja odpovedať na otázky, robiť chyby alebo riskovať pred spolužiakmi v skupine. Individuálny kurz angličtiny odbúrava stres z prejavu pred inými. Študent môže plne dôverovať svojmu lektorovi a dostane tak bezpečný priestor na otvorenosť.


Individuálny kurz angličtiny vám umožňuje využiť všetky výhody, ktoré vám môže ponúknuť skupinový kurz, ale zároveň vám prináša aj mnoho ďalších výhod, ktoré sú špecifické len pre individuálne vyučovanie. Aj keď je cena individuálneho kurzu angličtiny vyššia, ide o efektívnejšiu výučbu, ktorá sa vám vráti v rýchlosti a kvalite získaných vedomostí.

Buy now