Proofreading- Korektúra textu v angličtine native speakerom

Jazykové korektúry sú vhodné na zabezpečenie správnosti, bezchybnosti a prirodzeného znenia textov, ide najmä o:
  • korektúry textov určených na publikovanie
  • korektúry reklamných a propagačných materiálov
  • korektúry textov na webstránky
  • korektúry textov do firemných prezentácií
  • korektúry prospektov
  • korektúry výročných správ a iných firemných dokumentov.
Cenník:cena závisí od počtu strán a úrovne anglického prekladu.Proofreading- Korektúra textu v angličtine native speakerom (rodeným hovorcom)
Buy now