PROOFREADING

Korektúra textu v angličtine native speakerom
JAZYKOVÉ KOREKTÚRY SÚ VHODNÉ NA ZABEZPEČENIE SPRÁVNOSTI, BEZCHYBNOSTI A PRIRODZENÉHO ZNENIA TEXTOV, IDE NAJMÄ O:
  • korektúry textov určených na publikovanie
  • korektúry reklamných a propagačných materiálov
  • korektúry textov na webstránky
  • korektúry textov do firemných prezentácií
  • korektúry prospektov
  • korektúry výročných správ a iných firemných dokumentov.

CENNÍK:

Keďže každý text je jedinečný, presnú cenu korektúry musíme stanoviť na základe náročnosti vášho textu, úrovne prekladu do anglického jazyka a počtu normostrán.
Buy now