Jazykový kurz angličtiny Bratislava – FAQ

1KDE PREBIEHAJÚ VAŠE JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY V BRATISLAVE?
Kurzy organizujeme v našej učebni na Poľnej 1 v Bratislave. Nachádzame sa v uličke s foodtruckmi (Trh Poľná), ktorá spája Medickú záhradu s Karadžičovou ulicou. Avšak výučbu vieme zabezpečiť aj v priestoroch zákazníkov. Lektori sú mobilní a vedia sa dostaviť na akúkoľvek adresu vrámci Bratislavy.
2KDE MÔŽEM ZAPARKOVAŤ?
V prípade výberu kurzu angličtiny v našej učebni na Poľnej 1 v Bratislave máte viacero možností verejného parkovania. Napr.: ul. Poľná, Sasinkova, 29.Augusta, Moskovská alebo Strážnická. V pešej dostupnosti sa nachádza autobusová stanica Bratislava - nákupné centrum Nivy.
3SÚ VŠETKY VAŠE KURZY VYUČOVANÉ LEKTORMI ENGLISH NATIVE SPEAKERS?
Áno, všetky naše kurzy angličtiny sú vyučované lektormi English native speakers. Ak je však vaša úroveň angličtiny veľmi nízka a netrúfate si na lekcie angličtiny s native speakerom, vieme vám ponúknuť aj slovenského lektora. Treba nám to však vopred ohlásiť, inak vám bude automaticky priradený English native speaker.
4AKO SA MÔŽEM PRIHLÁSIŤ NA VAŠE JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY?
Na kurz sa môžete zapísať prostredníctvom formulára online prihlášky, emailom alebo telefonicky. Na zápis do kurzu nie je potrebné absolvovať vstupný test, stačí nám popísať vaše schopnosti komunikácie v angličtine. Lektor sám posúdi vašu úroveň jazyka počas prvých lekcií a navrhne spôsoby ako sa zlepšiť.
5AKÝM SPÔSOBOM SA PLATÍ ZA VAŠE JAZYKOVĚ KURZY ANGLIČTINY?
Platba za individuálne kurzy angličtiny je buď mesačne podľa absolvovaných hodín alebo je možné predplatiť si balík vopred na vami zvolený počet lekcií. Skupinové kurzy sa platia každé 4 týždne. Snažíme sa našich zákazníkov zbytočne neviazať, pretože rozumieme, aký je dnešný život turbulentný.
6JE MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ SA NA SKUPINOVÝ JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY V BRATISLAVE, KTORÝ UŽ PREBIEHA?
U nás sa môžete kedykoľvek pripojiť do už existujúcej skupiny (ak je v nej voľné miesto). V prípade, že by ste sa potrebovali učiť s väčšou intenzitou vieme vám ponúknuť aj individuálne kurzy angličtiny.
7PREPADNE MI MOJA PLÁNOVANÁ LEKCIA ANGLIČTINY AK SA JEJ Z NEJAKÉHO DÔVODU NEZÚČASTNÍM?
Nie. Pri individuálnom kurze angličtiny vám lekcia neprepadáva. Treba však plánovanú lekciu, ktorú budete mať dohodnutú s lektorom zrušiť minimálne 24 hodín pred jej plánovaným konaním. V prípade, že by ste hodinu zrušili v časovom rozmedzí kratšom ako 24 hodín pred jej uskutočnením, bola by táto považovaná ako za odučenú. Toto opatrenie bolo zavedené kvôli lektorom, ktorí sú závislí na plánovaní lekcií a v prípade náhleho zrušenia si už voľný priestor v rozvrhu nedokážu vyplniť. V prípade skupinového kurzu angličtiny je situácia iná. Plánovaná lekcia sa nedá zrušiť ani nahradiť. Kurz sa však platí v mesačných intervaloch a pri dlhotrvajúcej neúčasti viete kurz prerušiť a znovu sa pripojiť neskôr, keď budete môcť.
8KOĽKO ŠTUDENTOV JE V JEDNEJ SKUPINE JAZYKOVÉHO KURZU?
Kvôli udržaniu kvality našich jazykových služieb je počet študentov v jednej skupine u nás v učebni na Poľnej 1 v Bratislave obmedzený. Skupinový kurz pozostáva z maximálne 8 študentov. Individuálny kurz je možné vyučovať formou one to one alebo ak má študent kamaráta/ kamarátov, s ktorým by chcel kurz absolvovať, je možné ho absolvovať v miniskupine do 8 členov. V prípade kurzov angličtiny pre firmy je situácia iná. Tu vieme kurz angličtiny vytvoriť aj pre väčšiu skupinu zamestnancov. Odporúčame však skupinu do 8 študentov na dosiahnutie maximálnych výsledkov pre každého študenta.
9AKÉ MATERIÁLY POUŽÍVATE PRE VAŠE JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY?
Naše materiály k výučbe sú zamerané na motiváciu študenta ku komunikácii. Počas kurzu dostane študent všetko potrebné vždy priamo na hodine. Vyučovací materiál je u nás zadarmo. Počas práce s pokročilými študentami naši lektori využívajú výlučne angličtinu, aby zamedzili uľahčovaniu si komunikácie používaním ich rodného jazyka. Naši lektori využívajú vizuálne materiály a popisy radšej ako priame preklady do rodného jazyka. Vyučovanie gramatiky prebieha prostredníctvom induktívneho prístupu. Študenti prichádzajú na pravidlá gramatiky na základe použitia vhodných konverzácií a tém v angličtine. Využívame množstvo otázok a odpovedí. Čítame články, pozeráme videá a rozprávame sa o nich. Robíme s tým, čo reálne využijete v praxi. Študenti si u nás nemusia kúpiť žiadne povinné učebnice. Avšak, v prípade, že máte záujem o výučbu podľa konkrétnej učebnice podľa vlastného výberu, radi sa vám prispôsobíme.
10PONÚKATE AJ LETNÝ KURZ ANGLIČTINY V BRATISLAVE?
Neriadime sa školskými prázdninami. Fungujeme počas celého roka. Zákazníci sa sami rozhodnú kedy sa chcú učiť. Ak si chcú cez leto dopriať oddych vyhovieme im. Ak majú záujem o výučbu práve v lete pustíme sa do práce. Počas leta sa vieme dohodnúť na úprave časov a frekvencie výučby. Všetko je v rukách študentov.
11JE VÁŠ INDIVIDUÁLNY JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY DOSTUPNÝ LEN V BRATISLAVE?
Individuálne jazykové kurzy angličtiny je možné absolvovať z akéhokoľvek miesta. Prezenčne sú organizované v našej učebni na Poľnej 1 v Bratislave, ale online individuálne lekcie si vyžadujú iba počítač a stabilné internetové pripojenie. Materiály sa dajú zdieľať na ploche v reálom čase. Počas pandémie koronavírusu si zákazníci zvykli na online výučbu z pohodlia domova a teraz je to preferovanou voľbou výučby našich zákazníkov.
12AKEJ VEKOVEJ KATEGÓRIÍ SÚ URČENÉ VAŠE KURZY ANGLIČTINY?
Vek u nás nie je prekážkou. Naše kurzy sú vhodné pre všetky vekové kategórie. Znalosť jazykov je kľúčovým aspektom prepojenia sa s rôznymi kultúrami, pomáha nám rozširovať si obzory a zlepšovať mozgové funkcie. V jazykovej škole Flying Solutions veríme, že nikdy nie je neskoro ani príliš skoro na to, aby ste začali navštevovať kurz angličtiny. Lekcie sa snažíme maximálne prispôsobiť možnostiam študentov. Aj keď ide učenie vyšším vekovým kategóriám a seniorom ťažšie, pozitívnym a trpezlivým prístupom sa vieme dopracovať k výborným výsledkom.
Buy now