PREKLADY A KOREKTÚRY TEXTOV

V medzinárodnom prostredí je prezentácia v angličtine nevyhnutnosťou. Preložené texty však musia znieť prirodzene. My vám ponúkame profesionálny preklad textov zo slovenčiny do angličtiny a naopak s následnou kontrolou english native speakerom na zabezpečenie bezchybného a prirodzene znejúceho prekladu.


PROOFREADING ENGLISH NATIVE SPEAKEROM JE U NÁS V CENE KAŽDÉHO PREKLADU
PONÚKAME VÁM NASLEDOVNÉ TYPY PREKLADOV Z A DO ANGLIČTINY:
  • Preklady textov určených na publikovanie, preklady manuálov, preklady brožúr, preklady plagátov, preklady článkov, preklady webstránok, preklady prezentácií, preklady bannerov, preklady firemných dokumentov, preklady výročných správ, preklady obchodných plánov
  • Preklady odborných textov, preklady právnych dokumentov, zmlúv a dohôd, najmä preklady zakladateľských listín, preklady stanov, preklady obchodných podmienok, preklady nájomných zmlúv, preklady pracovných zmlúv, preklady súdnych rozhodnutí
  • Preklad technických textov: preklady návodov na použitie, preklady pokynov k práci, preklady softvérov, preklady štúdií, preklady vedeckých článkov, príručiek
  • Preklady životopisov, motivačných listov, abstraktov, súkromnej korešpondencie, dokumentov na dokladovanie účelu pobytu, preklady výpisov z účtu, preklady servisných správ, školení, patentov
  • Preklady zdravotnej dokumentácie, preklady potvrdení o fyzickej spôsobilosti, preklady príbalových letákov, preklady klinických skúšok, preklady prípadových štúdií, preklady informovaných súhlasov
  • Preklady jedálnych lístkov, receptov
  • Preklady kníh
  • Okrem uvedených dokumentov, samozrejme, prekladáme aj iné typy dokumentov podľa požiadavky klienta...
Buy now