PREKLADY A KOREKTÚRY TEXTOV – ANGLIČTINA

PROFESIONÁLNE PREKLADY DO ANGLIČTINY

Ak hľadáte kvalitné a spoľahlivé preklady textov do angličtiny, ste na správnom mieste. Náš skúsený tím prekladateľov dokáže preložiť dokumenty z mnohých oblasti, či už ide o marketingové, obchodné, právne alebo medicínske dokumenty. V medzinárodnom prostredí je prezentácia v angličtine nevyhnutnosťou. Preložené texty však musia znieť prirodzene. My vám ponúkame profesionálne preklady textov zo slovenčiny do angličtiny a naopak s následnou kontrolou english native speakerom na zabezpečenie bezchybných a prirodzene znejúcich prekladov. Naším zákazníkom sa snažíme poskytovať vysokú kvalitu služieb za konkurencieschopné ceny.
PROOFREADING ENGLISH NATIVE SPEAKEROM JE U NÁS V CENE KAŽDÉHO PREKLADU
PREKLADY ANGLIČTINA - SLOVENČINA - PONÚKANÉ TYPY PREKLADOV:
  • Preklady textov určených na publikovanie, preklady manuálov, preklady brožúr, preklady plagátov, preklady článkov, preklady webstránok, preklady prezentácií, preklady bannerov, preklady firemných dokumentov, preklady výročných správ, preklady obchodných plánov
  • Preklady odborných textov, preklady právnych dokumentov, zmlúv a dohôd, najmä preklady zakladateľských listín, preklady stanov, preklady obchodných podmienok, preklady nájomných zmlúv, preklady pracovných zmlúv, preklady súdnych rozhodnutí
  • Preklad technických textov: preklady návodov na použitie, preklady pokynov k práci, preklady softvérov, preklady štúdií, preklady vedeckých článkov, príručiek
  • Preklady životopisov, motivačných listov, abstraktov, súkromnej korešpondencie, dokumentov na dokladovanie účelu pobytu, preklady výpisov z účtu, preklady servisných správ, školení, patentov
  • Preklady zdravotnej dokumentácie, preklady potvrdení o fyzickej spôsobilosti, preklady príbalových letákov, preklady klinických skúšok, preklady prípadových štúdií, preklady informovaných súhlasov
  • Preklady jedálnych lístkov, receptov
  • Preklady kníh
  • Okrem uvedených dokumentov, samozrejme, prekladáme aj iné typy dokumentov podľa požiadavky klienta...

PREKLADY DO ANGLIČTINY A KOREKTÚRY OD NÁS VYUŽILI AJ:

preklady anglictina HB reavis
preklady webstranok do anglictiny
Pelikan preklady do anglictiny
preklady do anglictiny
Preklady do anglictiny
FN Motol preklady a korektury anglictina
ekoma-logo-1
Zakaznici preklady do anglictiny Bratislava
Buy now