Prihlasovací fomulár / Sign-up form

Ukážková lekcia angličtiny zadarmo /
Free demo lesson

Ako to funguje?
Kontaktujte nás prostredníctvom formulára, stručne popíšte vašu úroveň jazyka a určite si aký typ kurzu by ste chceli vyskúšať.
Pokiaľ máte ťažkosti s určením vašej úrovne angličtiny, kliknite sem.
V prípade, že máte záujem o diagnostiku vašej úrovne znalosti angličtiny napíšte nám to do poznámky. My Vás následne kontaktujeme na vami uvedený email alebo telefónne číslo aby sme si dohodli miesto a termín vašej 30 minútovej ukážkovej lekcie. Naša ukážková lekcia angličtiny je zdarma v prípade konania lekcie v našej učebni, vo vašich priestoroch aj online. Výber je na vás. Lepšie raz vidieť ako sto krát počuť.

How does the demo lesson work?
Contact us via the form, briefly describe your language level and decide what type of course you would like to try.
If you have difficulty determining your language level, click here.
If you are interested in diagnosing your language level, write it to us in a note. We will then contact you at the email or phone number you provided to arrange the place and date of your 30-minute demo lesson. Our demo lesson is free if the lesson is held in our classroom, in your premises or online. The choice is yours. Better to see once than to hear a hundred times.
Buy now