Native English speaker in Bratislava and Púchov needed


We are currently searching for native English speaking teachers to fill positions in Puchov and Bratislava.
If you are interested, please send your CV to:  info@flyinglanguage.sk

Momentálne hľadáme lektorov Native English speaker pre oblasť Bratislava a Púchov.
V prípade záujmu nás kontaktujte na:  info@flyinglanguage.sk

Taktiež hľadáme prekladateľov na kombináciu angličtina/slovenčina.

"Native English speaker Bratislava & Púchov"

Buy now