ROZDIELY MEDZI BRITSKOU A AMERICKOU ANGLIČTINOU

Intenzivne kurzy angličtiny Bratislava
You + 2 intenzívny kurz angličtiny Bratislava
marec 9, 2018
kurzy angličtiny Bratislava
6 DÔVODOV PREČO JE ANGLIČTINA TAKÁ DÔLEŽITÁ
jún 16, 2021

Briti verzus Američania. Rovnaká angličtina alebo predsa len iná? Kto z nich vlastne hovorí správne po anglicky? To je samozrejme vtip. Pre Slováka je angličtina jedným jazykom. Pre Britov a Američanov je to Britská angličtina a Americká angličtina. Ak ste napríklad Brit, pravdepodobne nebudete mať žiaden problém porozumieť americkej angličtine a naopak. Ale existujú niekoľko charakteristík, ktoré tieto dva jazyky odlišujú.


Prízvuk

Najväčším rozdielom medzi britskou a americkou angličtinou je prízvuk. Jedným z viacerých dôvodov, prečo tieto dve variácie znejú tak odlišne, je známy ako rhotacizmus, teda zmena konkrétnej spoluhlásky na rhotickú. V tomto prípade je spoluhláskou „r“. Americký prízvuk je rhotický a Američania vyslovujú svoje „R“ nahlas a zreteľne. Na druhej strane je britský prízvuk nerhotický a Briti svoje „R“ zvyčajne nahrádzajú použitím „H“. Slová ako „water“ alebo „card“ sa teda budú vyslovovať wa-tuh alebo caahd.


Slovná zásoba

Aj keď je prízvuk najvýraznejším rozdielom medzi britskou a americkou angličtinou, existujú aj slová, ktoré sa povedia úplne inak.

 

Príklady najznámejších rozdielov v slovnej zásobe medzi britskou a americkou angličtinou:

  
Britská angličtinaAmerická angličtina
Trouserspants
Flatapartment
jumper/pulloversweater
Universitycollege
Holidayvacation
Biscuitcookie
ChipsFrench fries
PostMail
Footballsoccer
Liftelevator
Queueline
Timetableschedule
Bintrash can
Petrolgas
Sweetscandy

Pravopis

 

Píše sa po správnosti sused „neighbour“ alebo „neighbor“? „Neighbour“ sa používa v britskom pravopise a „neighbor“ v americkom pravopise. Jednoduchou pomôckou je, že pokiaľ ide o pravopis, americká angličtina používa zjednodušenú verziu. Príklady najčastejších pravopisných rozdielov:

  
Britská angličtinaAmerická angličtina
-ou (favourite, flavour)-o (favorite, flavor)
-re (centre, theatre)-re (center, theater)
-oe-/-ae- (paediatric, encyclopaedia)-e- (pediatric, encyclopedia)
-ence (deffence, licence)-ense (deffense, license)
-ogue (dialogue, catalogue)-og (dialog, catalog)
-ell- (cancelled, marvellous)-el- (canceled, marvelous)

Gramatika

 

Americká a britská angličtina sa líšia aj v gramatike. Tu je niekoľko príkladov rozdielov:


Vyjadrenie vlastníctva

V angličtine existujú dve formy vyjadrenia vlastníctva: have alebo have got.Do you have a bicycle? Have you got a bicycle?He hasn't got any money. He doesn't have any money.She has a beautiful house. She's got a beautiful house.Aj keď sú obidve formy správne (a akceptované v britskej aj americkej angličtine), „have got“ je preferovanou formou v britskej angličtine. V americkej angličtine sa viac používaj spojenie „do you have, he doesn't have a pod.“


Časy

Zatiaľ čo Briti majú tendenciu používať present perfect na opis niečoho, čo sa nedávno stalo, Američania zvyčajne používajú past simple.Briti povedia “I’ve been to the supermarket” a Američania “I went to the supermarket”.


Hromadné podstatné mená

V americkej angličtine sa hromadné podstatné mená ako „band“, „team“, „family“ alebo „crew“ považujú za množné číslo. Naproti tomu britská angličtina považuje hromadné podstatné mená buď v jednotnom alebo množnom čísle, ale častejšie je v množnom čísle za spôsob zdôraznenia členov skupiny. Takže zatiaľ čo „The band is playing“ v USA, vo Veľkej Británii „The band are playing“. Rovnako, aj ak som v USA, „My team is winning“. Ale ak som vo Veľkej Británii, „My team are winning“.


Minulý tvar slovesa –ed alebo –t

Learned alebo learnt? Ide o minulé tvary slovesa „učiť sa“. Tento jemný rozdiel, ktorý sa ľahko prehliada v reči, je oveľa zreteľnejšie v písaní. Týka sa slovies. Mnoho slovies, ktoré sú v minulom čase nepravidelné v britskej angličtine (dreamt, burnt), sa v americkej angličtine správajú ako pravidelné (dreamed, burned).


Formátovanie

 

Ďalším príkladom je spôsob formátovania dátumov v USA a Veľkej Británií. Jeden jednoduchý rozdiel, ktorý môže spôsobiť veľké nedorozumenia. Američania píšu dátumy ako mesiac-deň-rok. 6. mája 2021 sa v USA píše 5/6/2021. Vo Veľkej Británii píšu dátumy v poradí deň-mesiac-rok, takže rovnaký dátum by sa v Británií písal 6/5/2021


Ktorú angličtinu sa teda učiť? Najlepšie je vybrať si jednu a nemiešať ich

 

Nezáleží na tom, či sa naučíte britskú alebo americkú verziu angličtiny. Naučte sa tú, ktorá vám je srdcu bližšia. Dôležité je byť dôsledný. Keď sa rozhodnete pre britskú angličtinu, choďte do nej úplne, nemiešajte ju s americkou a pracujte na vybranej anglickej výslovnosti. S výnimkou niektorých regionálnych dialektov si väčšina Britov a Američanov vzájomne rozumie bez väčších problémov. Navzájom si pozerajú televízne programy, spievajú piesne a čítajú knihy.

Buy now