Skupinové kurzy angličtiny Bratislava

Nechajte našich native english speakers lektorov naučiť Vás rozprávať prirodzenejšie a sebaistejšie! V ponuke výber z viacerých druhov a variantov kurzov. Na správne určenie Vašej úrovne jazka, kliknite tu:

Pre začiatočníkov

Študenti: Maximum 8
Výučba: 1 x 90 min.(4 týždne)
Lektor: Native
Cena: 44 €/osoba (7,33 €/hod.)
detaily

Business English

Študenti: Maximum 8
Výučba: 1 x 90 min.(4 týždne)
Lektor: Native
Cena: 39 €/osoba (6,5 €/hod.)
detaily

Konverzačný kurz

Študenti: Maximum 8
Výučba: 1 x 90 min,(4 týždne)
Lektor: Native
Cena: 39 €/osoba (6,5 €/hod.)
detaily

Intenzívny kurz

Študenti: Maximum 8
Výučba: 2 x 90 min.(4 týždne)
Lektor: Native
Cena: 78 €/osoba (6,5 €/hod.)
detaily

You + 2

Študenti: Maximum 3
Výučba: 2 x 90 min.(4 týždne)
Lektor: Native
Cena: 66 €/osoba (8,25 €/hod.)
detaily

Kombinovaný kurz

Študenti: Maximum 1/8
Výučba: 1 x 90 min. v skupine1 x 60 min. individualne(4 týždne)
Lektor: Native
Cena: 136 €/osoba (13,6 €/hod.)
detaily

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, klient vypísaním formulára prihlášky a formulára ukážkovej hodiny potvrdzuje, že udelil spoločnosti súhlas so spracovaním, uchovávaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov dieťaťa za účelom ich spracovania pri činnosti Spoločnosti spojenej s výučbou jazyka, marketingové účely spoločnosti, ako aj pre účely sprostredkovateľa, ktorý je oprávnený spracovávať osobné údaje na základe zmluvy so Spoločnosťou. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu a do 2 rokov od jeho ukončenia. Po splnení účelu spracovania Spoločnosť zabezpečí likvidáciu osobných údajov.