Skupinové kurzy angličtiny Púchov

Nechajte našich native english speakers lektorov naučiť Vás rozprávať prirodzenejšie a sebaistejšie! V ponuke výber z viacerých druhov a variantov kurzov. Na správne určenie Vašej úrovne jazka, kliknite tu:

Konverzačný kurz

Študenti: Maximum 8
Výučba: 1 x 60 min.
4 týždne
Lektor: Native speaker
Cena: 37 €/osoba
(9,25 €/hod.)
detaily

 
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, klient vypísaním formulára prihlášky a formulára ukážkovej hodiny potvrdzuje, že udelil spoločnosti súhlas so spracovaním, uchovávaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov dieťaťa za účelom ich spracovania pri činnosti Spoločnosti spojenej s výučbou jazyka, marketingové účely spoločnosti, ako aj pre účely sprostredkovateľa, ktorý je oprávnený spracovávať osobné údaje na základe zmluvy so Spoločnosťou. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu a do 2 rokov od jeho ukončenia. Po splnení účelu spracovania Spoločnosť zabezpečí likvidáciu osobných údajov.