Face to Face

Počas Face to face individuálnych kurzov je pozornosť učiteľa sústredená len na Vás.  Toto Vám ponúka nespornú výhodu na identifikovanie Vašich problémových oblastí a pracovanie na ich zlepšení.

Počet študentov: 1
Dĺžka kurzu: podľa Vašich požiadaviek
Rozloženie hodín: 60 alebo 90 min hodiny s Vami určenou frekvenciou
Celkový počet hodín: podľa Vašich požiadaviek
Čas výučby: podľa dohody
Úroveň: začiatočníci, stredne pokročilí, pokročilí
Lektor: Native speaker z USA/UK
Cena za hodinu: 23 €/60 min (dohoda v závislosti od počtu hodín a miesta výučby)
Prihláška na kurz

“Individuálne kurzy angličtiny Bratislava”