English native speaker

Aby ste sa naučili rozprávať, musíte hovoriť. To je dôvod prečo používame pravidlo 80/20, kde študent hovorí 80% času trvania výučby a učiteľ len 20%. Zámerom je, že študent rozpráva, kým učiteľ sa snaží udržať štruktúru kurzu, usmerňovať študentov k používaniu správnych fráz a uľahčiť tak ich napredovanie a rozvoj. Toto je najefektívnejší a najprirodzenejší spôsob učenia akéhokoľvek jazyka.

Naši lektori kladú dôraz na:

  • Využívanie výlučne cudzieho jazyka počas práce so študentmi a zamedzovaniu uľahčovania si komunikácie používaním ich rodného jazyka
  • Využívanie vizuálnych materiálov a popisov  radšej ako priamych prekladov do rodného jazyka
  • Vyučovanie gramatiky prostredníctvom induktívneho prístupu (študenti prichádzajú na pravidlá gramatiky na základe použitia vhodných konverzácií a tém v cudzom jazyku)
  • Využívanie množstva otázok a odpovedí
  • Naši lektori „Native speakers“ majú 100% -tnú výslovnosť bez “divne” znejúceho prízvuku

Po absolvovaní kurzu budete schopní:

  • Rozprávať v cudzom jazyku istejšie a presvedčivejšie
  • Vyjadrovať sa v cudzom jazyku aktívnejšie a prirodzenejšie
  • Odstrániť strach z rozprávania pred rodeným hovorcom

 

“English native speaker Bratislava a Púchov”